เมนู


Warning: unlink(idx/th/572.html): No such file or directory in /home/dhamma/web/sutta.men/public_html/index.php on line 294

ประโยค8 - ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ทุติโย ภาโค),

ประโยค8 - ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ทุติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]