เมนู

ประโยค8 - วิสุทธิมรรคแปล ภาค 3 ตอน 2 (ตอนจบ),

ประโยค8 - วิสุทธิมรรคแปล ภาค 3 ตอน 2 (ตอนจบ), [ปฐมปณฺณํ]