เมนู

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ 1),

แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ 1), [ปฐมปณฺณํ]