เมนู

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเล่ม 3,

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเล่ม 3, [ปฐมปณฺณํ]