เมนู


Warning: unlink(idx/th/346.html): No such file or directory in /home/dhamma/web/sutta.men/public_html/index.php on line 294

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 3 ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 3 ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์,สยา. [ปฐมปณฺณํ]